Ministerstvo > Bytová politika > Publikace a analýzy > Publikace z oblasti bytové politiky > Publikace „Komunitní dům seniorů 2016-2018“.

Publikace „Komunitní dům seniorů 2016-2018“.

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje připravilo novou publikaci „Komunitní dům seniorů 2016-2018“. V rámci programu Podporované bydlení byl v roce 2015 vyhlášen nový dotační titul Komunitní dům seniorů. Tato publikace představuje souhrn již realizovaných projektů komunitních domů seniorů, navíc shrnuje dosavadní zkušenosti z jejich fungování, hodnotí přínosy, ale zabývá se také úskalími, se kterými se investoři při výstavbě a provozu komunitních domů seniorů potýkají.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena