Ministerstvo > Bytová politika > Informace a aktuality > Konzultační dny MMR k problematice bydlení v roce 2020

Konzultační dny MMR k problematice bydlení v roce 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj na základě dosavadních zkušeností nadále pořádá bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost, a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace, orgány i občany a širokou veřejnost. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu, včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena