Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení

Hlavním posláním odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení je zajištění výkonu působnosti Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti politiky bydlení a regionální politiky, včetně podpory rozvoje venkova, měst a strukturálně postižených regionů. V oblasti regionální politiky a politiky bydlení vytváří základní koncepční/strategické dokumenty, koordinuje jejich implementaci, monitorování a vyhodnocování. Odbor rovněž připravuje nástroje pro dosažení cílů těchto strategických dokumentů, včetně nástrojů dotačních, legislativních, metodických nebo institucionálních. Zajištění působností regionální politiky i politiky bydlení vychází z analýz stavu socioekonomického rozvoje území a dostupnosti bydlení, resp. podmínek zlepšení stavu v uvedených oblastech.

Ing. Jan Schneider

Ředitel odboru

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena