Sekce státní tajemnice

Sekce státní tajemnice spravuje zejména personální agendu spočívající zejména ve vedení personální evidence, zpracování platů zaměstnanců ministerstva, spolupracuje s věcně příslušnými útvary při přípravě, zpracování a projednávání návrhů právních předpisů v působnosti ministerstva.

Ing. Zdeňka Pikešová, MPA

Státní tajemnice

Odbor personální

JUDr. Pavel Dvořák

Tel.: +420 224 861 401

Odbor legislativně právní

Mgr. et Mgr. Marie Kotrlá

Tel.: +420 224 861 312

Odbor kontrolních činností

Ing. Bc. Michal Sklenář

Tel.: +420 224 862 202

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena