Odbor kontrolních činností

Odbor kontrolních činností vykonává zejména následné veřejnosprávní kontroly, které jsou součástí systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dále zajišťuje komplexní agendu stížností a agendu související s oblastí boje proti korupci.

Ing. Bc. Michal Sklenář

Ředitel odboru

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena