Odbor legislativně právní

Odbor legislativně právní spolupracuje zejména s věcně příslušnými útvary při přípravě, zpracování a projednávání návrhů právních předpisů v působnosti ministerstva. Dále poskytuje právní servis věcně příslušným útvarům, zajišťuje zastupování ministerstva při soudních jednáních a vede centrální evidenci soudních případů a centrální evidenci smluv.

Mgr. et Mgr. Marie Kotrlá

Ředitelka odboru

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena