Odbor informatiky

Hlavním posláním odboru informatiky je zabezpečení plnění úkolů vyplývajících pro ministerstvo a podpora zřizovaným organizacím v jeho působnosti. Zastupování v odborných pracovních skupinách, nákup, instalace, správa, servis, údržba a rozvoj programových a technických prostředků. Dále zajišťuje správu katalogu otevřených dat ministerstva a podílí se na činnostech souvisejících s povinnostmi dle Zákona o kybernetické bezpečnosti..

Renata Entová

Pověřená ředitelka odboru
Tel.: + 420 224 861 270

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena