Sekce evropských a národních programů

Sekce evropských a národních programů vykonává zejména funkci Řídícího orgánu pro Integrovaný operační program, Integrovaný regionální operační program, Řídícího orgánu Operačního programu Technická pomoc, zabezpečuje koordinační role Řídicího/Národního orgánu operačních programů přeshraniční spolupráce INTERREG IIIA.

Mgr. Leo Steiner

Vrchní ředitel sekce

Sekce

Odbor evropské územní spolupráce

RNDr. Jiří Horáček

Tel.: +420 731 628 155

Odbor Řídícího orgánu OPTP

Mgr. Marek Kupsa, DiS.

Tel.: +420 224 861 791

Oddělení finanční administrace programů EU

Ing. David Patócs

Tel.: +420 224 861 656

Odbor národních programů

RNDr. Richard Nikischer, Ph.D.

Tel.: +420 224 864 021

Oddělení realizace MS

Ing. Michal Laštovka

Tel.: +420 224 864 084

Oddělení metodické podpory MS

Ing. et Ing. Zdenka Marciánová

Tel.: +420 224 864 083

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena