Odbor řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu

Odbor řízení operačních programů vykonává funkci Řídícího orgánu pro Integrovaný operační program, Integrovaný regionální operační program, Společný regionální operační program, Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II hlavní město Praha a Fond soudržnosti.

Ing. Rostislav Mazal

Ředitel odboru

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena