Odbor evropské územní spolupráce

Odbor evropské územní spolupráce zejména zabezpečuje koordinační role Řídicího/Národního orgánu operačních programů přeshraniční spolupráce INTERREG IIIA a Cíle 3 Evropská územní spolupráce a realizace těchto programů. Dále odbor vykonává funkci národního koordinátora programů nadnárodní spolupráce a meziregionální spolupráce ESPON a INTERACT.

RNDr. Jiří Horáček

Ředitel odboru

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena