Odpovědnost řešení platů řidičů je na jednotlivých krajích

Odpovědnost řešení platů řidičů je na jednotlivých krajích

10. 1. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj je dotazováno na smluvní závazky krajů s autobusovými dopravci dle zákona o zadávání veřejných zakázek v souvislosti s možností zvýšení platů řidičů autobusů. Dotazy přišly z Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná o vztah mezi krajem a dodavateli, nemůže Ministerstvo dělat arbitra těchto vztahů či do nich jinak vstupovat. Ministerstvo je připraveno konzultovat úpravy smluv, nicméně odpovědnost je vždy na straně krajů. MMR opakovaně doporučovalo krajům, aby si samy provedly analýzu svých smluv s přepravci. Jde skutečně o vztah dodavatele (přepravce) a objednatele (kraje). Problém nastal v důsledku nevýhodných smluv.

Odpovědnost řešení platů řidičů je na jednotlivých krajích

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena