Další krok pro zachování peněz z fondů EU splněn

Další krok pro zachování peněz z fondů EU splněn

13. 4. 2012

Na jednání Vlády ČR představil ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský detailně rozpracovaný „Akční plán ke zlepšení řídícího a kontrolního systému pro strukturální fondy v ČR“. Dalším krokem je projednání tohoto detailního harmonogramu aktivit v Bruselu. MMR ČR jako Národní orgán koordinace nastavilo posloupnost a načasování plnění do konce května tak, aby zůstal prostor pro debatu a pomyslný souhlas od Evropské komise. „Cílem veškerých našich snah je opětovné povolení pomyslných kohoutků a přítok peněz z fondů EU zpět do České republiky“, říká ministr Kamil Jankovský. „Upravujeme za pochodu systém, nastavený na začátku tohoto čerpacího období“, dodává ministr.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena