MMR oznámilo schválení 29 projektů z programu přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko na období 2007 -

MMR oznámilo schválení 29 projektů z programu přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko na období 2007 -

20. 1. 2009

Během zasedání Monitorovacího výboru programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Rakousko 2007-2013 konaného ve dnech 2. a 3. července 2008 bylo projednáno celkem 39 projektů, u nichž výše prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) činila 35 423 tis. EUR. Celkový objem finančních prostředků na léta 2007 - 2013 v rámci tohoto programu dosahuje 107 435 tis. EUR. Další jednání Monitorovacího výboru se uskuteční 15. a 16. prosince letošního roku.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena