NKÚ hodnotí ministerstva dle nejednoznačných účetních metodik

22. 1. 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj nesouhlasí se závěry kontroly NKÚ – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2016, účetní závěrka Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2016 a údaje předkládané Ministerstvem pro místní rozvoj pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2016. NKÚ uvádí, že nalezl nesprávnosti ve výši 8 mld. Kč. Je zvláštní, že i předchozí nálezy NKÚ v oblasti vedení účetnictví na ostatních ministerstvech, byly rovněž v řádech miliard korun. Kontrolou NKÚ bylo nicméně také zjištěno, že stav doložený celkovou výší nesprávností se na MMR zlepšil. Dále z kontroly NKÚ nevyplynula žádná sankce.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena