Vyhláška MMR o požadavcích na výstavbu úspěšně prošla notifikací. Změny zjednoduší a zrychlí technickou přípravu

Vyhláška MMR o požadavcích na výstavbu úspěšně prošla notifikací. Změny zjednoduší a zrychlí technickou přípravu

28. 5. 2024

Vyhláška o požadavcích na výstavbu, kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj, prošla evropským procesem notifikace. Platit začne od 1. července letošního roku, tedy v termínu, ke kterému se resort zavázal. Jde o prováděcí předpis nového stavebního zákona, který spojuje požadavky na vymezování pozemků, umisťování staveb a technické požadavky na stavby. Zároveň zohledňuje lepší přístupnost staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Vyhláška MMR o požadavcích na výstavbu úspěšně prošla notifikací. Změny zjednoduší a zrychlí technic

Kontakt pro média

 Veronika Hešíková M.A.

Veronika Hešíková M.A.

Tisková mluvčí
Telefonní číslo +420 705 894 932

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena