MMR: Úspěšnost žadatelů se řídí přísnými kritérii

MMR: Úspěšnost žadatelů se řídí přísnými kritérii

11. 5. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj zásadně odmítá tvrzení, že o udělení finančních prostředků zdravotnictví a integrovanému záchrannému systému z nástroje ReactEU rozhoduje na prvním místě čas podání žádosti. Nic ještě není rozhodnuto! Zatím existuje pouze tabulka přihlášených projektů seřazená v pořadí, v jakém byly vloženy do systému. Takto koncipovanou tabulku zveřejňuje ministerstvo vždy, když prezentuje podané, a ještě neohodnocené projekty. Hodnocení projektů, které má 23 kritérií ještě ani nezačalo. Nikdo v tuto chvíli tedy nemůže vědět, zda uspěl nebo ne. Došlo tedy k nedorozumění a nepochopení na straně uchazečů. My proto ještě dnes požádáme Ministerstvo zdravotnictví a Asociaci krajů, aby rozeslaly všem vysvětlující dopis, kde vše podrobně vysvětlujeme. Zároveň dnes všechny informace, včetně tabulky projektů s časem podání, vyvěsíme na web. Důrazně ale upozorňujeme, že čas podání projektu je až tím úplně posledním kritériem v případě, že hodnocené projekty projdou ve všech hodnocených kritériích jako je potřebnost, proveditelnost, efektivnost, účelnost atd. Toto je určitou daní za transparentnost – všichni aktéři požadovali, abychom se co nejvíce obešli bez subjektivních kritérií.

MMR: Úspěšnost žadatelů se řídí přísnými kritérii

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena