MMR reaguje na kontrolní akci NKÚ

MMR reaguje na kontrolní akci NKÚ

22. 5. 2023

Díky financím z evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) mohly složky integrovaného záchranného systému (IZS) zkvalitnit služby v regionech a pořídit si potřebné vybavení a techniku. Naprostá většina poskytnutých prostředků určených na zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof v prověřovaných projektech byla podle kontrolorů Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) čerpána účelně a hospodárně v souladu s právními předpisy. Peněžní prostředky přispěly k vyšší ochraně života, zdraví osob, majetku a hospodářských aktivit ve vazbě na nová rizika a změny klimatu. A to i díky spolupráci ministerstva s jednotlivými složkami IZS.

MMR reaguje na kontrolní akci NKÚ

Kontakt pro média

 Veronika Hešíková M.A.

Veronika Hešíková M.A.

Tisková mluvčí
Telefonní číslo +420 705 894 932

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena