MMR připravilo moderní vyhlášku o požadavcích na výstavbu. Ubylo paragrafů – výstavba se zrychlí a zjednoduší

MMR připravilo moderní vyhlášku o požadavcích na výstavbu. Ubylo paragrafů – výstavba se zrychlí a zjednoduší

13. 11. 2023

MMR odeslalo Legislativní radě vlády návrh vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Jedná se o prováděcí právní předpis nového stavebního zákona, který sjednocuje a redukuje dnešní roztříštěnou právní úpravu pro všechny druhy staveb do jednoho předpisu. Ministerstvo pro místní rozvoj předpokládá, že vyhláška spolu s dalšími prováděcími předpisy nového stavebního zákona nabude účinnosti 1. 7. 2024. Zároveň bude až do 1. 7. 2027 platit přechodné období, během kterého bude možné použít dokumentaci podle dnes platných předpisů.

MMR připravilo moderní vyhlášku o požadavcích na výstavbu. Ubylo paragrafů – výstavba se zrychlí a z

Kontakt pro média

 Veronika Hešíková M.A.

Veronika Hešíková M.A.

Tisková mluvčí
Telefonní číslo +420 705 894 932

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena