MMR: Do poloviny roku 2023 chceme mít funkční systémy pro digitalizaci stavebního řízení. Náklady pokryjí evropské fondy i peníze z Národního plánu obnovy

MMR: Do poloviny roku 2023 chceme mít funkční systémy pro digitalizaci stavebního řízení. Náklady pokryjí evropské fondy i peníze z Národního plánu obnovy

20. 9. 2021

Digitalizace stavebního řízení a územního plánování (DSŘÚP) je klíčovým projektem ministerstva pro místní rozvoj. Zajistí nejen možnost elektronického podání žádostí na stavební úřad, a to včetně projektové dokumentace v elektronické podobě, ale i digitalizaci veškerých povolovacích a vyjadřovacích procesů a modernizaci vybavení stavebních úřadů. „Digitalizace nám ke zrychlení povolovacího řízení určitě pomůže, ale sama o sobě nestačí. Bez změny procesů bychom zůstali v polovině. Digitalizovat problém by samo o sobě nedávalo smysl,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Schválení nového stavebního zákona, které se povedlo prosadit v červenci, je předpokladem pro to, aby se i díky digitalizaci podařilo dodržet cíl rekodifikace, tedy jedno razítko u jednoho úřadu a do jednoho roku.

MMR: Do poloviny roku 2023 chceme mít funkční systémy pro digitalizaci stavebního řízení. Náklady po

Kontakt pro média

 Vilém Frček

Vilém Frček

Vedoucí oddělení komunikace
Telefonní číslo +420 724 639 428, +420 224 861 445

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena