Územní plán 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 14. března 2023 vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí do programu 117 55 Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+, podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí, na dvě dotační aktivity „Územní plán – jednotný standard“ a „Změna územního plánu – jednotný standard“.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena