PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH ČINNOSTÍ OBCÍ

Ministerstvo realizuje/realizovalo následující programy:

1) Program 11755 Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ realizován od 2023 do 2027.
Cílem programu je podpořit zpracování územních plánů a jejich transformace do jednotného standardu, přispět ke koncepčnímu územnímu rozvoji prostřednictvím systémové dotace na zpracování územních plánů a jejich změn a tím i zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území a zkvalitnění územní přípravy investic. Jednotný standard je součástí projektu na digitalizaci stavebního řízení a územního plánování. Jednotně zpracované části územních plánů přispějí k efektivnějšímu výkonu agend stavebního práva a koordinaci rozvoje území. Povinnost zpracovávat vybrané části územně plánovací dokumentace v jednotném standardu vychází z platného stavebního zákona.

2) Program 11753 Podpora územně plánovacích činností obcí pro rok 2019 - 2023, navazující na 11705, realizován od 2020 do 2023.
Cílem byla podpora zpracování územních plánů v obcích, s možností rozšíření o zpracování územního plánu v jednotném standardu.

3) Program 11705 Podpora územně plánovacích činností obcí realizovaný od 2016 do 2022.
Cílem byla podpora zpracování územních plánů v obcích.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena