Národní dotace > Podpora bydlení > SFPI – neinvestiční dotace (2023)

Z1705 - SFPI - neinvestiční dotace

Program „Z1705 – SFPI – neinvestiční dotace“ spočívá v poskytování jednorázové neinvestiční dotace Státnímu fondu podpory investic vždy pro konkrétní rok na zabezpečení programu NOVÝ PANEL dle nařízení vlády (NV) č. 299/2001 Sb. a na snížení jistiny úvěru mladým lidem při narození dítěte podle NV č. 616/2004 Sb., NV č. 136/2018 Sb. a NV č. 1/2021 Sb. Dotace je poskytována v souladu se schváleným rozpočtem SFPI na konkrétní rok.
 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena