Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů 2021

Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů 2021

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu s místními tradicemi.
Dotace je poskytována v souladu s usnesením vlády České republiky č. 646, ze dne 15. června 2020 o finanční pomoci určené obcím na opravy komunikací poškozených v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena