Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Podpora rozvoje regionů 2023

Podpora rozvoje regionů 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje ke dni 6. dubna 2023 výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2023 v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova a podprogramu Podpora obcí s 3001-10000 obyvateli s příjmem žádostí od 2. května 2023.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena