Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Archiv > Podpora rozvoje regionů v roce 2014

Podpora rozvoje regionů v roce 2014

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý ze čtyř dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena