Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Archiv > Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů

Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů

Cílem podprogramu je formou dotace přispět na rekonstrukci budov a ploch v bývalých vojenských areálech k novému využití pro poskytování služeb ve veřejném zájmu nebo k podnikatelskému využití. Podrogram je určen pro obce, v jejichž územním obvodu došlo v období od ustavení obecních zastupitelstev v roce 1990 k rušení vojenských posádek nebo zařízení a které převzaly příslušný vojenský majetek do svého vlastnictví. Příjemce dotace je obec, případně svazek obcí.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena