Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Archiv > Podpora pro odstraňování bariér v budovách 2017

Podpora pro odstraňování bariér v budovách 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj se v souladu s usnesením vlády ze dne 14. července 2014 č. 568, k Vládnímu plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016-2025 finančně podílí na budování ucelených bezbariérových tras měst a obcí.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena