Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Archiv > Podpora při odstraňování bariér v budovách pro rok 2010

Podpora při odstraňování bariér v budovách pro rok 2010

Dne 9. listopadu 2009 byl vyhlášen rozhodnutím ministra pro místní rozvoj program Bezbariérové obce. Jedná se o podporu na odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a domů s pečovatelskou službou. Současně je podporován projekt EUROKLÍČ, jehož záměrem je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena