Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Archiv > Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2011

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2011

Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí v území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit důsledky živelních pohrom. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2011. Příjemcem dotace je obec, svazek obcí nebo kraj.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena