Integrovaný operační program (IOP)

Tento program je obecně zaměřen na zefektivnění fungování veřejné správy a lepší využití potenciálu území prostřednictvím národních systémových intervencí, přičemž cestovní ruch je zde chápán jako jedna z těchto intervencí. Řídícím orgánem IOP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a cestovní ruch je zde podporován v rámci prioritní oblasti č. 4 – Národní podpora cestovního ruchu. Tato prioritní oblast je koncipována jako vícecílová, a tak všechny aktivity mohou být realizovány na celém území ČR včetně hlavního města Prahy jako národní a systémové intervence jejichž realizace by např. na regionální úrovni ztratila smysl. Celkem je v IOP alokováno včetně národních zdrojů cca 77,5 mil EUR.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena