Úřední deska

Na elektronické úřední desce Ministerstva pro místní rozvoj ČR naleznete oznámení ministerstva. Veškeré zde vyvěšené dokumenty jsou zároveň dostupné na elektronické úřední desce Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název Soubor ke stažení
29.02.2024 10.03.2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady – rozpočtáře/rozpočtářky v oddělení rozpočtové kapitoly, v odboru rozpočtu MMR_1296.zip [ZIP, 2MB]
29.02.2024 15.03.2024 Inzerát na místo: NPO - Správce/správkyně ICT pro NPO, odbor informatiky, oddělení podpory uživatelů a správy aplikací, MMR_1301 inzerat-MMR_1301.pdf [PDF, 172KB]
28.02.2024 15.03.2024 Inzerát na místo: Referent/referentka oddělení strategie cestovního ruchu, MMR_340 inzerat-MMR_340.pdf [PDF, 175KB]
28.02.2024 15.03.2024 Inzerát na místo: Referent/referentka v oddělení strategie cestovního ruchu, MMR_335 inzerat-MMR_335.pdf [PDF, 175KB]
28.02.2024 15.03.2024 územní rozhodnutí MMR-11516/2024 [, 0KB]
28.02.2024 14.03.2024 vyrozumění o podaném rozkladu MMR-17061/2024 17061_2024_83_M-KOVO-s-r-o-_vyrozumeni-o-podanem-rozkladu.pdf [PDF, 226KB]
26.02.2024 04.03.2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení řízení strategie regionálního rozvoje, v odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, MMR_1227 MMR_1227.zip [ZIP, 2MB]
26.02.2024 13.03.2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ředitele/ředitelky odboru Řídícího orgánu OPTP, MMR_189 MMR_189.zip [ZIP, 1005KB]
23.02.2024 01.03.2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení územně a stavebně správním IV, odbor územně a stavebně správní, MMR_497 MMR_497.zip [ZIP, 3MB]
23.02.2024 09.03.2024 Inzerát na místo: Konzultant/konzultantka pro KVK, odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, oddělení RESTART, MMR_879 inzerat-MMR_879.pdf [PDF, 183KB]
22.02.2024 08.03.2024 Inzerát na místo: Koordinátor/koordinátorka evaluací, odbor publicity a evaluací fondů EU, MMR_79 inzerat-MMR_79.pdf [PDF, 176KB]
22.02.2024 29.02.2024 Inzerát na místo: Referent/referentka vládní agendy, oddělení vládní a parlamentní agendy, MMR_28 Inzerat-MMR_28.pdf [PDF, 172KB]
22.02.2024 14.03.2024 Inzerát na místo: Metodik/metodička Řídicího orgánu IROP, odbor Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu, oddělení metodiky, MMR_234 inzerat-MMR_234.pdf [PDF, 172KB]
21.02.2024 08.03.2024 Inzerát na místo: Koordinátora/koordinátorky, odbor řízení a koordinace fondů EU, MMR_137 inzerat-MMR_137.pdf [PDF, 176KB]
21.02.2024 13.03.2024 Inzerát na místo: Právník/právnička, odbor legislativně právní, MMR_659 inzerat-MMR_659.pdf [PDF, 172KB]
20.02.2024 08.03.2024 Inzerát na místo: Interní auditor/auditorka asistent/asistentka, oddělení interního auditu, MMR_873 inzerat-MMR_873.pdf [PDF, 173KB]
20.02.2024 16.03.2024 Inzerát na místo: Koordinační, projektový a programový pracovník/koordinační, projektová a programová pracovnice, MMR_1315 a MMR_1323 inzerat.pdf [PDF, 173KB]
15.02.2024 01.03.2024 Inzerát na místo: Referent/referentka společné státní správy a samosprávy – lokální konzultant/konzultantka, MMR_1065 inzerat.pdf [PDF, 176KB]
15.02.2024 03.03.2024 Inzerát na místo: Referent/referentka – administrátor/administrátorka národních programů, MMR_321 inzerat-MMR_321.pdf [PDF, 172KB]
15.02.2024 03.03.2024 Inzerát na místo: expert/expertka odborných témat – pro oblast sociálního bydlení., MMR_1011 inzerat-MMR_1011.pdf [PDF, 176KB]
15.02.2024 01.03.2024 MMR-11909/2024 _11909-2024_Kozelsky-Robert_rozhodnuti.pdf [PDF, 283KB]
14.02.2024 16.03.2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo NPO - vrchního ministerského rady – metodika/metodičky regionálních center pro podporu investic do bydlení, odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, MMR_1289 MMR_1289.zip [ZIP, 2MB]
12.02.2024 04.03.2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchního ministerského rady – finančního manažera/finanční manažerky, odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, MMR_1224 [, 0KB]
08.02.2024 09.03.2024 Inzerát na místo: NPO - Koordinační, projektový a programový pracovník/projektová a programová pracovnice - Analytik/Analytička - Evaluátor/Evaluátorka, oddělení analýz a strategie bytové politiky, MMR_1314 inzerat-MMR_1314.pdf [PDF, 172KB]

Odebírejte aktualizace této stránky

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena