Úřední deska

Na elektronické úřední desce Ministerstva pro místní rozvoj ČR naleznete oznámení ministerstva. Veškeré zde vyvěšené dokumenty jsou zároveň dostupné na elektronické úřední desce Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název Soubor ke stažení
23.11.2023 08.12.2023 Inzerát na místo: Referent/referentka společné státní správy a samosprávy – lokální konzultant/konzultantka, odbor pro sociální začleňování, oddělení regionálního centra západ, MMR_1060 inzerat_MMR_1060.pdf [PDF, 177KB]
23.11.2023 02.12.2023 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady – administrátora/administrátorky Národního plánu obnovy, odbor správy programů, MMR_1273 VR-MMR_1273.zip [ZIP, 582KB]
21.11.2023 01.12.2023 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení RESTART, odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, MMR_875 VR-VO-RESTART.zip [ZIP, 929KB]
20.11.2023 05.12.2023 Inzerát na místo: Referent/referentka v oddělení strategie cestovního ruchu, MMR_340 inzerat.docx [DOCX, 49KB]
18.11.2023 03.12.2023 Inzerát na místo: Referent/referentka v oddělení služebních a pracovněprávních vztahů, odbor personální, MMR_682 inzerat-MMR_682.pdf [PDF, 173KB]
16.11.2023 01.12.2023 Inzerát na místo: Referent/referentka v oddělení metodiky a stavebně správní činnosti V, odbor územně a stavebně správní, MMR_494 inzerat-MMR_494.pdf [PDF, 172KB]
16.11.2023 30.11.2023 Rozhodnutí ve věci odvolání Václava Krmenčíka proti rozhodnutí ÚR KÚ Středočeského kraje - umístění stavby podepsano-3-MMR-68889-2023-83_rozhodnuti-o-O-Vaclava-Krmencika-x-UR-KU-Stredoc-kraje-umisteni-stavby-DI-II-332-Zbozicko,-obchvat-(1).pdf [PDF, 327KB]
15.11.2023 30.11.2023 NPO - inzerát na místo: Manažer/manažerka komunikace, oddělení podpory a řízení projektů DSŘ, odbor digitalizace a informačních systémů, MMR_1312 inzerat-MMR_1312.pdf [PDF, 171KB]
02.11.2023 02.12.2023 Koordinátor/koordinátorka evaluací, odbor publicity a evaluací fondů EU, oddělení evaluací, MMR_80 inzerat_MMR_80.pdf [PDF, 175KB]

Odebírejte aktualizace této stránky

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena