Ministerstvo > Úřad > Projektová kancelář > Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) zveřejňuje veškeré informace související se zadáváním veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena