Ministerstvo > Úřad > Povinně zveřejněné informace > Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb

Poskytnuté informace Ministerstvem pro místní rozvoj dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v jednotlivých letech.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena