Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní rozhodování a stavební řád > Umístění, povolení a užívání tepelných čerpadel

Umístění, povolení a užívání tepelných čerpadel

Metodický pokyn k jednotnému postupu při umisťování, povolování a užívání tepelných čerpadel jako jednoho z typů obnovitelných zdrojů energie ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Metodický pokyn se vztahuje na tepelná čerpadla, která využívají tepelnou energii z venkovního vzduchu, z horninového prostředí prostřednictvím k tomu zhotovených vrtů, půdní vrstvy, z podzemní vody prostřednictvím k tomu zhotovených vrtů a vodního toku nebo vodní nádrže.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena