Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní rozhodování a stavební řád > Metodický pokyn k dobíjecím stanicím pro elektrická vozidla

Metodický pokyn k dobíjecím stanicím pro elektrická vozidla

Podobně jako v dalších vyspělých zemích Evropy, i v České republice se elektrická auta definitivně stávají běžnou součástí zejména městského provozu. To se promítá do všech oblastí, z našeho pohledu zejména do povolování a budování sítě dobíjecích stanic.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena