Veřejná prostranství v ÚAP a ÚP

Metodika stanovuje hierarchii veřejných prostranství a určuje, v jakých částech a v jakém rozsahu mají být veřejná prostranství řešena v územně analytických podkladech a v územních plánech.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena