Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 3. Územně plánovací podklady a jejich aktualizace > Metodické materiály k územní studii krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností

Metodické materiály k územní studii krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, připravilo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, odborem adaptace na změnu klimatu a se Státním pozemkovým úřadem, odborem pozemkových úprav, dva materiály k územním studiím krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností: aktualizaci metodického pokynu Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností a Příručku k procesu zadání, zpracování a implementace územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena