Vedení spisu

Metodické sdělení k vedení spisu při pořizování opatření obecné povahy na úseku územního plánování. Úřad územního plánování je povinen takový spis vést. Metodické sdělení upřesňuje, co je obsahem spisu a jaké jsou možnosti do spisu nahlížet a činit si z něj výpisy či pořizovat kopie.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena