Poskytování úplného znění územně plánovací dokumentace

Vykonává-li pořizovatel spisovou službu v elektronické podobě v elektronických systémech, lze při splnění určitých podmínek připustit, aby pořizovatel poskytoval orgánům uvedeným v § 164 odst. 1 nebo § 165 odst. 1 stavebního zákona úplné znění územně plánovací dokumentace po vydání poslední aktualizace nebo změny pouze v elektronické verzi. Pokud úplné znění splňuje všechny náležitosti, lze podle tohoto úplného znění rozhodovat, dokud se neprokáže, že je chybné. Pokud dojde při vypracovávání úplného znění k pochybení, je třeba chybu bezodkladně odstranit. Chybné úplné znění nemá vliv na účinnost vydané aktualizace / změny.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena