Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Archiv stanovisek a metodik > K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeh

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeh

§ 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v původním znění

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena