Novela vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, byla novelizována vyhláškou č. 360/2021 Sb., platnou od 4. 10. 2021.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena