Ministerstvo > Stavební právo > Koncepce a strategie > Územní studie pořízené MMR > Územní studie koridoru kapacitní silnice R10/R35 Mnichovo Hradiště-Rádelský Mlýn-Úlibice

Územní studie koridoru kapacitní silnice R10/R35 Mnichovo Hradiště-Rádelský Mlýn-Úlibice

Územní studie koridoru kapacitní silnice R10/R35 Mnichovo Hradiště - Rádelský Mlýn - Úlibice byla zpracována v souvislosti s plněním úkolu Ministerstva pro místní rozvoj vyplývajícího z Politiky územního rozvoje ČR 2008. Článek (114) ukládá: Územní studií, která zohlední požadavky udržitelného rozvoje území, provést výběr koridoru kapacitní silnice s ohledem na území CHKO Český ráj a lokality soustavy Natura 2000 a stanovit požadované podmínky jeho územní ochrany.

Související odkazy

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena