Ministerstvo > Stavební právo > Koncepce a strategie > Politika územního rozvoje České republiky > Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky

Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj pořídilo materiál „Návrh Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky“ včetně souvisejících materiálů, který byl zpracován v souladu s § 35 odst. 5 stavebního zákona [zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů] a na základě usnesení vlády ze dne 14. července 2022 č. 597.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena