Ministerstvo > Stavební právo > Koncepce a strategie > Politika územního rozvoje České republiky > Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky

Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo v souladu s § 33 odst. 4 stavebního zákona návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky, a to včetně vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena