Ministerstvo > Stavební právo > Koncepce a strategie > Politika územního rozvoje České republiky > Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR

Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj pořídilo návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR) na základě usnesení vlády č. 596 ze dne 9. srpna 2013, kterým vláda vzala na vědomí Zprávu o uplatňování PÚR ČR 2008 obsahující v části d) návrhy na aktualizaci.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena