Ministerstvo > Pohřebnictví > Provozování veřejných pohřebišť

Provozování veřejných pohřebišť

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s kraji a obcemi nabízí metodickou spolupráci a výkladovou nápomoc v oblasti provozování pohřebišť. Novela zákona o pohřebnictví stanoví obcím v samostatné působnosti, registrovaným církvím nebo náboženským společnostem v této oblasti nové kompetence.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena