Ministerstvo > Pohřebnictví > Pohřebnictví v době covidu-19 > Z konzultačního dne MMR k pohřebnictví v krajích

Z konzultačního dne MMR k pohřebnictví v krajích

Směrnice MMR pro nakládání s tělem zemřelého s vysoce nakažlivou nemocí, schvalování řádů veřejných pohřebišť, názory na rozptyl zpopelněných lidských ostatků mimo pohřebiště či informace o chystané úpravě regulace cen v pohřebnictví. Takový je stručný výčet témat zářijového konzultačního dne MMR k pohřebnictví.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena