Ministerstvo > Pohřebnictví > Pohřebnictví v době covidu-19

Pohřebnictví v době covidu-19

V této rubrice naleznete informace o činnosti MMR od počátku výskytu viru SARS-CoV-2 v České republice, ale i zprávy o spolupráci s dalšími ministerstvy, krajskými hygienickými stanicemi, kraji, obcemi a zájmovými sdruženími v pohřebnictví. Především se zde můžete seznámit s doporučeními, metodikami a dalšími dokumenty vydávanými pro oblast pohřebnictví zejména ústředními orgány a institucemi.
 

Výpis článků

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena