Ministerstvo > Pohřebnictví > Pohřebnictví v době covidu-19 > O pohřebnictví v době nouzového stavu

O pohřebnictví v době nouzového stavu

Zhodnocením první vlny pandemie onemocnění covid-19 z pohledu pohřebnictví a preventivními opatřeními souvisejícími s případnou další vlnou a dalšími aktuálními tématy se zabývali účastníci 6. jednání pracovní skupiny MMR k pohřebnictví.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena