Ministerstvo > Pohřebnictví > Podání stížnosti

Podání stížnosti

Nakládání s tělem zemřelého je obšírně upraveno v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákoně č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a v části sedmé zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Podat stížnost můžete jak na zaměstnance pohřební služby, tak lékaře, který prohlížel tělo zemřelého či provedl pitvu.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena